Samen herinneren - een Feest van Herkenning!

Hoe ouder we worden, hoe meer herinneringen we hebben. Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare 'souvenirs' met leeftijdsgenoten geeft positieve energie. Stichting Feest van Herkenning organiseert daarom bijeenkomsten waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Dit gebeurt aan de hand van themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit Zeeuwse musea, die verwijzen naar een bepaald thema of tijdsperiode. Vrijwilligers presenteren de voorwerpen en gaan met de aanwezigen hierover in gesprek bij een gezellig kopje koffie of thee. Onder de naam 'Feest van Muziek' worden ook muziek- en zangbijeenkomsten georganiseerd. Ons doel is om onze activiteiten zo breed mogelijk in te zetten in de hele provincie Zeeland.

De afgelopen vijf jaar hebben we ons vrijwel uitsluitend gericht op ouderen met beginnende dementie, in het kader van de reminiscentie methode.

Dankzij Fonds Nuts Ohra (zie Meedoen is Meetellen) en het Oranjefonds (Elke Dag een Feestje) proberen we om thuiswonende ouderen met beginnende dementie te bereiken die nog niet in de dagopvang zitten, en onze bijeenkomsten in te zetten om eenzame thuiswonende ouderen met elkaar in contact te brengen.

Volg ons op Facebook.