aanvragen

Voor uw instelling of voor uw familielid of kennis in de doelgroep, kunt u bij ons een aanvraag indienen voor een bijeenkomst. Op dit moment is ons werkgebied nog beperkt tot Zeeland. Om de reiskosten te beperken werken wij per regio. Binnen Zeeland zijn 5 regio's waar museummedewerkers de bijeenkomst leiden: Schouwen-Duiveland en Noord Beveland / Tholen / Walcheren / Zeeuws-Vlaanderen / Zuid-Beveland.

Reeds geplande bijeenkomsten vind u hier.

Doelgroep

De reminiscentieactiviteit is bedoeld voor alle instellingen die met licht dementerende ouderen werken, van zorginstellingen tot dagcentra. Het werken met de herinneringskoffer gebeurt in groepsverband met maximaal 8 deelnemers.

De voordelen van groepsreminiscentie zijn de stimulans die de deelnemers van elkaar krijgen, de herkenning in elkaars verhalen, de sociale contacten en het onderlinge plezier.

De activiteitenbegeleider zorgt samen met de museummedewerker dat alle deelnemers persoonlijke aandacht krijgen.

NIEUW: Bijeenkomsten voor thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers!

Voorwaarden

  • Begeleiding door een professionele welzijns- of zorgmedewerker of vrijwilligers die de groep goed kennen.
  • Doelgroep: beginnend dementerende ouderen.
  • Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.
  • Voor een maximaal effect wordt geadviseerd om eenmaal per maand een bezoek te plannen. De rol van de activiteitenbegeleider is erg belangrijk om het effect van het project ook voor langere termijn te waarborgen.

Kosten

De kosten van een bijeenkomst bedragen € 40,- (vrijwilligers- en kilometervergoedingen). Mocht u niet in staat zijn om het gehele bedrag te betalen dan kunt u contact met ons opnemen. Wij gaan dan op zoek naar sponsoren.