Leerprogramma voor vrijwilligers

De stichting Feest van Herkenning werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers gaan het gesprek aan in een groep van mensen met een beginnende dementie. Dit betekent dat dit werk meer inhoudt dan kennis van de museumkoffer. Natuurlijk hebben zij daar kennis van en affiniteit mee, maar zij gaan ook het gesprek aan, nodigen mensen uit hun herkenning of herinnering te vertellen. Om dat goed te doen hebben ze een basisscholing gehad over het ziektebeeld, de gedragskenmerken en de manier waarop je daar op een positieve manier mee om kunt gaan. Naast de jaarlijkse themabijeenkomsten, is er behoefte aan meer scholing. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Omdat er steeds meer materiaal beschikbaar komt, dat manieren en hulpmiddelen aanreikt, hebben wij een onderdeel van de website hiervoor ingericht.