Meedoen is meetellen - het delen van herinneringen als middel voor ouderenparticipatie

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc hebben we anderhalf jaar lang onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil!

Op woensdag 31 oktober 2018 vond de eindconferentie van het project 'Meedoen is meetellen' plaats in de prachtige burgerzaal van het stadhuis van Middelburg. Met 170 gasten, een veelzijdigheid aan vertegenwoordigde organisaties waarvan een twintigtal deelnamen aan de infomarkt en natuurlijk de presentatie van het eindrapport, kijken we met voldoening terug op een geslaagde bijeenkomst.

Het onderzoeksverslag kunt u hier downloaden.

Voor de conferentie is een aantal films gemaakt die de verschillende facetten van onze activiteiten kernachtig belichten.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Fonds NUTS OHRA (FNO).