Elke Dag een Feestje

Waar het project 'Meedoen is meetellen' zich tot een bredere doelgroep richtte, wilden we met 'Elke Dag een Feestje' specifiek thuiswonende ouderen met beginnende dementie bereiken. Onze conclusie is dat men de doelgroep alleen kan bereiken als we ons richten tot kwetsbare thuiswonende ouderen in het algemeen. Dit willen we ook in 2019 blijven proberen.

Dankzij subsidie van het Oranjefonds kunnen we nieuwe locaties een kennismakingsbijeenkomst aanbieden. Het gaat om plekken waar thuiswonende kwetsbare ouderen en met name ouderen met beginnende dementie (en hun partners) buiten de reguliere zorg (dagopvang) bij elkaar komen. De koffers vormen een fantastisch middel om herinneringen te delen en hopelijk komen er nieuwe contacten uit voort onder de deelnemers. 

Voor een maximale resultaat blijven we het liefst met kleine groepen werken (10 - 15 deelnemers). De bijeenkomsten werken niet veel anders dan wanneer we met onze koffers naar zorginstellingen gaan en bieden een gespreksonderwerp waaruit meestal luidruchtige gesprekken ontstaan!

Neem vooral contact met ons op!