31 oktober: eindconferentie 'Meedoen is Meetellen

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc hebben we anderhalf jaar lang onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil!

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Fonds NUTS OHRA (FNO).