Project 'Meedoen is meetellen'

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc ontvangt Stichting Feest van Herkenning sinds augustus jl. subsidie van Fonds NUTS OHRA (FNO) om kwetsbare ouderen in Zeeland te betrekken bij de activiteiten van de stichting. In het project ‘Meedoen is meetellen - Het delen van herinneringen als middel voor ouderenparticipatie’, wordt onderzocht hoe vitale ouderen hun minder actieve leeftijdsgenoten kunnen opvangen en ondersteunen in eigen sociale netwerken, ter bevordering van de kwaliteit van zorg- en leefomstandigheden. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil.