Projecten

Veranderingen in de zorg hebben als gevolg dat ouderen langer thuis wonen voor dat ze worden opgenomen in een zorginstelling. Dit betekent dat kwetsbare ouderen - waaronder ouderen met beginnende dementie - vereenzamen.

Meedoen is meetellen - Het delen van herinneringen als middel voor ouderen participatie

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc en dankzij een forse subsidie van Fonds Nuts Ohra (FNO) in het kader van hun thema 'Meer veerkracht langer thuis', hebben we anderhalf jaar lang (2017 - 2018) onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil!

Elke Dag een Feestje

Een subsidie van het Oranjefonds geeft ons de mogelijkheid om onze activiteiten ook in 2019 aan te kunnen bieden aan bovenstaande doelgroep.