Het delen van herinneringen als middel voor ouderenparticipatie

‘Meedoen is meetellen, het delen van herinneringen als middel voor ouderenparticipatie’ probeert kwetsbare ouderen in Zeeland te betrekken bij onze activiteiten. 

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc wordt sinds augustus 2017 onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil!

Op 31 oktober 2018 worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd tijdens een congres (stadhuis Middelburg). Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat het ons weten!

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Fonds NUTS OHRA (FNO).