Bijeenkomsten

Het project is in 2012 gestart in Zeeland en inmiddels uitgegroeid tot een geoliede organisatie.

Op dit moment doen 13 musea mee, zijn er meer dan 70 koffers in omloop en is het aantal vrijwilligers gestegen naar 50. Er vinden maandelijks 35 of meer bijeenkomsten plaats. Dit betekent dat we maandelijks ca. 350 mensen met dementie bereiken!!!

Themakoffers, gevuld met voorwerpen gedeeltelijk uit museumcollecties, worden aan ouderen met een lichte vorm van dementie gepresenteerd om hen te helpen herinneringen op te halen uit het verleden. Het doel hiervan is om interactie te stimuleren en zo de ouderen uit hun sociaal isolement te halen.

De voorwerpen in de diverse koffers hebben betrekking op thema’s van de participerende Zeeuwse musea zoals het leven op een boerderij, school, huishouden, visserij of een dagje strand… Geleidelijk aan zijn er ook andere koffers samengesteld, afhankelijk van de behoefte aan onderwerpen. De attributen stimuleren ouderen om positieve herinneringen uit het verleden op te halen. Dit proces wordt ook wel reminiscentie genoemd. De kracht van het project ligt aan het feit dat vrijwilligers, getraind door het project, de koffer met inhoud aan de deelnemers presenteren en hen uitnodigt om erover te vertellen. Vrijwilliger-van-het-eerste-uur Jan Louwerse: “Het is geweldig om mee te maken hoe in eerste instantie in zichzelf gekeerde mensen kunnen gaan stralen bij het zien van een voorwerp dat hen herinnert aan vroeger. Hun interesse wordt gewekt en verhalen komen los.” Veel van de deelnemers ervaren de bijeenkomst als een feest van herkenning