Opzet van de bijeenkomsten

Een of twee ervaren vrijwilligers komen op bezoek met de afgesproken themakoffer. De deelnemers zitten rond de tafel en... de koffer gaat open. De voorwerpen gaan van hand tot hand; de verhalen komen los. Er ontstaat een gesprek, er wordt gelachen en geluisterd. Een demonstratie touwtjespringen, een schort opvouwen of een bakblik dat de geur oproept van grootmoeders cake. Na anderhalf uur is iedereen moe maar... het was een feest van herkenning!

De vrijwilligers hebben een training gevolgd. Ze kennen de inhoud van hun koffer en hebben kennis over dementie. Zij stimuleren het gesprek. De voorwerpen die uit de koffer tevoorschijn komen, werken als een katalysator en ontketenen meteen reacties. 

Voorwaarden
Een bijeenkomst is het meest effectief bij kleine groepen van 8–10 personen, zodat iedereen aan het woord komt. In het geval van dagbesteding en kleinschalig-wonendementie wordt de aanwezigheid van een activiteitenbegeleidster (of vrijwilligers die de deelnemers goed kennen) als voorwaarde gesteld. Aanwezige familieleden wordt verzocht zich zo min mogelijk in het gesprek te mengen: het is de bedoeling dat de dementerende participanten aan de praat raken!

Duur van een bijeenkomst
Een bijeenkomst duurt meestal 1 tot 1,5 uur.

Frequentie
Uit ervaring blijkt dat één bezoek per twee maanden als positief wordt ervaren.

Afspraken
Zeeland is verdeeld in 5 regio's. De regiocoördinatoren maken de afspraken. Uw aanvraag wordt doorgestuurd aan de coördinator uit uw regio.