Over ons

Stichting Feest van Herkenning is in 2014 opgericht. De stichting is inmiddels een geoormerkt goed doel.

Voorgeschiedenis
Een project van Museum De Schotse Huizen in Veere kon in 2013 worden uitgebreid tot heel Zeeland dankzij een forse eenmalige sponsoring van Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK (in het kader van het project VITOK). Daardoor konden we in anderhalf jaar tijd 50 vrijwilliges trainen, 35 koffers samenstellen, met 13 Zeeuwse musea samenwerken en ruim 400 bijeenkomsten organiseren. Hiermee hebben we zo’n 3200 ouderen met dementie een bijzondere beleving bezorgd.

Stichting
Omdat we inmiddels een goed geoliede organisatie, getrainde vrijwilligers en een schat aan themakoffers hadden, werd besloten om het project na 2014 voort te zetten. Daarvoor was echter wel geld nodig. Daarom is de stichting ‘Feest van Herkenning – museumverhalen voor ouderen’ opgericht, waarbinnen de vrijwilligers hun activiteiten konden voorzetten. De stichting werft sponsors en vraagt een bijdrage van €40 per bijeenkomst voor reiskosten en de vrijwilligersvergoeding. Sponsorbijdragen worden gebruikt voor: kennismakingsbijeenkomsten, scholing, promotiemateriaal en het samenstellen en actualiseren van de themakoffers. Bekijk het overzicht van alle gulle gevers.

Nieuwe ontwikkelingen
Naast het opzetten van het project Feest van Muziek, kijken we ook naar mogelijkheden om zelf bijeenkomsten te beleggen voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger (Elke Dag een Feestje) en het werven van vrijwilligers onder eenzame ouderen (Meedoen is Meetellen).

Wilt u ons steunen?    
Word dan sponsor of Vriend!