Samen herinneren - een Feest van Herkenning!

Samen verhalen over vroeger delen en dierbare 'souvenirs' uitwisselen met leeftijdsgenoten. Dat geeft positieve energie! Daarom organiseert Stichting Feest van Herkenning  bijeenkomsten waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat.

Dat doen we met themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit Zeeuwse musea, die verwijzen naar een bepaald thema of tijdsperiode. Onze vrijwilligers gaan gezellig met ouderen over de voorwerpen in gesprek bij een kopje koffie of thee. Ze halen de ouderen uit hun sociale isolement en mooie, grappige of ontroerende anekdotes komen weer tot leven: een feest van herkenning! 

De bijeenkomsten zijn vooral gericht op mensen met beginnende dementie in zorginstellingen. Maar ook thuiswonende ouderen met beginnende dementie willen we bereiken met ons project Elke Dag een Feestje.  Meedoen is Meetellen richt zich op kwetsbare ouderen in bredere zin: de koffers zijn een goede manier om ouderen in het algemeen met elkaar in contact te brengen.

Onder de naam 'Feest van Muziek' organiseren we in heel Zeeland ook nog muziek- en zangbijeenkomsten. Informatie hierover kunt u vinden op een aparte website: Feest van Muziek.

Bekijk snel de geplande bijeenkomsten van Feest van Herkenning of doe een aanvraag!

Voorgeschiedenis
Een project van Museum De Schotse Huizen in Veere kon in 2013 worden uitgebreid tot heel Zeeland dankzij een forse eenmalige sponsoring van Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK (in het kader van het project VITOK). Daardoor konden we in anderhalf jaar tijd 50 vrijwilliges trainen, 35 koffers samenstellen, met 13 Zeeuwse musea samenwerken en ruim 400 bijeenkomsten organiseren. Hiermee hebben we zo’n 3200 ouderen met dementie een bijzondere beleving bezorgd.

Stichting
Omdat we inmiddels een goed geoliede organisatie, getrainde vrijwilligers en een schat aan themakoffers hadden, werd besloten om het project na 2014 voort te zetten. Daarvoor was echter wel geld nodig. Daarom is de stichting ‘Feest van Herkenning – museumverhalen voor ouderen’ opgericht, waarbinnen de vrijwilligers hun activiteiten konden voorzetten. De stichting werft sponsors en vraagt een bijdrage van €40 per bijeenkomst voor reiskosten en de vrijwilligersvergoeding. Sponsorbijdragen worden gebruikt voor: kennismakingsbijeenkomsten, scholing, promotiemateriaal en het samenstellen en actualiseren van de themakoffers. Bekijk het overzicht van alle gulle gevers.

Nieuwe ontwikkelingen
Naast het opzetten van het project Feest van Muziek, kijken we ook naar mogelijkheden om zelf bijeenkomsten te beleggen voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger (Elke Dag een Feestje). Voor grote groepen (bv. vrouwenorganisaties, serviceclubs, etc.) kunnen we ook een lezing verzorgen. Vanwege het feit dat de vrijwilligersvergoedingen in 2019 omhoog zijn gegaan, zijn we genoodzaakt om vanaf 2020 € 45,- voor een bijeenkomst te  vragen.

Stichting Feest van Herkenning is in 2014 opgericht. De stichting is inmiddels een geoormerkt goed doel.

Wilt u ons steunen?    
Word dan sponsor of Vriend!