Over ons

Feest van Herkenning is een stichting opgericht in 2014. De stichting heeft een ANBI status (goede doelen stichting).

Voorgeschiedenis

Dankzij een forse eenmalige sponsoring van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK ( in het kader van het project VITOK), kon een project van Museum De Schotse Huizen in 2013 worden uitgebreid tot heel Zeeland. In anderhalf jaar tijd zijn 50 vrijwillige museummedewerkers getraind, 35 koffers samengesteld en hebben er meer dan 400 bijeenkomsten plaats gevonden. Hiermee hebben we ca. 3200 dementerende ouderen een prettige dag bezorgd.

Met een goed geoliede organisatie, getrainde museummedewerkers en een schat aan thema koffers werd besloten om het project na 2014 voort te zetten. Dit kon echter niet meer binnen de aanvangsfinanciering.

Daarom is de stichting  “Feest van Herkenning”- museumverhalen voor ouderen- opgericht, waarbinnen de vrijwilligers hun activiteiten ontplooien. De stichting werft sponsors en vraagt  een bijdrage van € 40 per bijeenkomst voor reiskosten en vrijwilligersvergoeding. Sponsorbijdragen worden gebruikt voor: kennismakingsbijeenkomsten, scholing, promotiematieriaal en het samenstellen en actualiseren van de themakoffers.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast het opzetten van een muziekproject, wordt thans gekeken naar mogelijkheden om zelf bijeenkomsten te beleggen voor beginnend dementerenden en hun mantelzorger en het werven van vrijwilligers onder eenzame ouderen. 

Gedeputeerden Ben de Reu en George van Heukelom zijn ambassadeurs van het project.