Penningmeester gezocht!

Stichting Feest van Herkenning is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De penningmeester heeft een financiële achtergrond. Hij/zij heeft bij voorkeur affiniteiten met onze doelstelling en heeft een actieve inbreng in het bestuur.

Taken:

  • boekhouding voeren via een eenvoudig boekhoudprogramma
  • rekeningen betalen 
  • betalingsafspraken maken met de zorginstellingen en iedere drie maanden de rekeningen van de bijeenkomsten versturen.
  • voor afwikkelingen sponsoren zorgen, hierbij de voorwaarden in de gaten houdend
  • begroting en jaarrekening opstellen.

Het tijdsbeslag wordt geschat op 4 - 6 uur per maand. De meeste communicatie geschiedt via de mail, archivering via dropbox. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar op Noord-Beveland.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris via het contactformulier.