ANBI

De stichting Feest van Herkenning - Museumverhalen voor ouderen, heeft een ANBI status. Dit houdt in dat uw giften aan de stichting vrij gesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt dus ten goede aan het project, temeer omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Feest van Herkenning - museumverhalen voor ouderen

Naam van de instelling: 'Stichting Feest van Herkenning, museumverhalen voor ouderen'

RSN fiscaal nummer: 8542.96.414

Bankrekening: NL 05 RABO 0191866741 t.n.v. 'Feest van Herkenning'

Postadres: Markt 7, 4351 AG Veere

Bekijk onze doelstelling

Bekijk ons beleidsplan

Het bestuur bestaat uit:
- Dhr. R.B.M.R. (Rob) Bakker, voorzitter
- Mevrouw A.M.L. (Ina) Magermans - Weemaes, penningmeester
- Mevrouw S.H. (Sylvia) van Dam Merrett - van Lynden, secretaris

Alle medewerkers van de stichting opereren op vrijwillige basis. Zij hebben recht op een zogenaamde vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur en een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

Alle geplande bijeenkomsten worden op onze website gepubliceerd 

De kosten die verbonden zijn aan onze activiteit worden gedeeltelijk betaald door de zorginstellingen zelf en gedeeltelijk door onze sponsoren. De naam van de betalende partij wordt telkens vermeld bij de geplande bijeenkomsten. Iedere deelnemer aan een bijeenkomst krijgt tevens een folder met vermelding van de betalende partij.