Vrienden

Hebt u een familielid of vriend die in de doelgroep past en wilt u hem of haar een bijeenkomst aanbieden, dan kan dit door Vriend te worden van de Stichting. U doneert € 40,- en wij gaan aan de slag om een bijeenkomst te organiseren op de lokatie die u aangeeft. Wij nemen daarvoor contact op met de instelling en bieden hen deze bijeenkomst aan, waar u de kosten al voor betaald hebt. Dit is een leuke manier om de instelling te laten kennismaken met ons project en het heeft een direct effect voor uw familielid of vriend.

U kunt ons ook op andere manieren sponsoren:

  • Door een bijdrage te doen aan ons ‘steunfonds’. Hiermee kunnen we instellingen waar nog niet voldoende budget beschikbaar is een deel van de bijeenkomst bekostigen.
  • Door 1 of meerdere koffers à € 100,- te sponsoren. Als tegenprestatie zetten we uw logo op onze koffers.
  • Door een algemene bijdrage te leveren ten behoeve van de algemene kosten van het project. Als tegenprestatie zetten we uw logo op onze website.

De stichting heeft een ANBI status.

Ons rekeningnummers:     NL 05 RABO 0191866741    t.n.v. 'Feest van Herkenning'