Zeeuws Weerzien: over ons

De krant Zeeuws Weerzien is voortgekomen uit een onderzoeksproject van Stichting Feest van Herkenning. De produktie van de krant is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Zeeuws Weerzien. Beide stichingen werken nauw samen. De redactie komt tot stand in samenwerking met Zeeuws Archief, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Erfgoed Zeeland.

Bestuur Stichting Zeeuws Weerzien
Frans van de Velde, voorzitter
Rina Cevaal, penningmeester
Hanneke de Vroe, secretaris

Correspondentie adres    Postbus 33, 4351 AA VEERE
Email                                   weerzien@feestvanherkenning.info 
KvK                                      73402524
IBAN                                    NL37 RABO 0336 2762 73

Uitgever
Stichting Zeeuws Weerzien

Eindredactie
Jan van Damme

Redactie
Peter Blom, Zeeuws Archief
Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Vormgeving
Leo Minnaard
Ramon de Nennie, decreet

Druk en advertentiewerving
Patrick Joossens en Jerry Tuppanwel, Meulenberg Media
Neem contact op voor informatie over adverteren in de krant.

Algemene coördinatie
Hanneke de Vroe, Stichting Zeeuws Weerzien

Distributie
De krant wordt in een oplage van 50.000 exemplaren verspreid over een groeiend aantal distributiepunten in heel Zeeland. 
Het toesturen van de krant per post is helaas niet mogelijk. 

Sponsors en subsidiegevers
Zeeuws Weerzien wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland, Oranjefonds, Stichting RCOAK en Stichting de Godshuizen.

      Stichting de Godshuizen

Volg ons ook op facebook!