ANBI

De stichting Feest van Herkenning – Museumverhalen voor ouderen, heeft een ANBI status. Dit houdt in dat uw giften aan de stichting vrij gesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt dus ten goede aan het project, temeer omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Feest van Herkenning – museumverhalen voor ouderen

Naam van de instelling: ‘Stichting Feest van Herkenning, museumverhalen voor ouderen’

RSN fiscaal nummer: 8542.96.414

Bankrekening: NL 05 RABO 0191866741 t.n.v. ‘Feest van Herkenning’

Postadres: Markt 7, 4351 AG Veere

  • Het bestuur bestaat uit:
    – Dhr. R.B.M.R. (Rob) Bakker, voorzitter
  • – Dhr. J.L.G. (Jos) Schlicher, penningmeester
    – Mevrouw A.M.L. (Ina) Magermans – Weemaes, bestuurslid
    – Mevrouw S.H. (Sylvia) van Dam Merrett – Barones van Lynden, secretaris

Alle medewerkers van de stichting opereren op vrijwillige basis. Zij hebben recht op een zogenaamde vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per uur en een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

Alle geplande bijeenkomsten worden op onze website gepubliceerd 

De kosten die verbonden zijn aan onze activiteit worden gedeeltelijk betaald door de zorginstellingen zelf en gedeeltelijk door onze sponsoren.