Documentatie dementie

Hieronder staan links en interessante publicaties die de museumvrijwilligers gebruiken ter voorbereiding op een bijeenkomst of als algemene achtergrondsinformatie

Anneke van der Plaats: De dag door met dementie, Kroese Kits Uitgeverij, 2016

Wil je je verplaatsen in de ervaring van een persoon met dementie

Alzheimer experience bestaat uit 20 korte filmpjes. Je kunt de filmpjes vanuit diverse personages bekijken en naar het commentaar van de arts luisteren.

De wondere wereld van dementie

Uitleg over de werking van hersenen bij dementie. Een aansprekend filmpje over de beleving van mensen met een dementie en op welke wijze de omgeving daar invloed op heeft. klik hier voor het filmpje

Anneke van der Plaats over het belang van een herkenbare omgeving en het aanslaan van de angstkern, klik hier voor het filmpje

Dementie op tv

Artikels in de media

Zonder geheugen de wijde wereld in: bewoners van een gesloten afdeling krijgen hun vrijheid terug dor middel van een gps.

Omgaan met aandacht: presentie theorie: een andere manier van omgaan met mensen met dementie (en patiĆ«nten in het algemeen) 

De juiste prikkel op het juiste moment

Websites, Facebook, blogs, etc.

Dementie vandaag wil dementie maatschappelijk gezien in beeld houden. Via deze website, Facebook, twitter, blog en online krant , besteden zij aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en nieuws rondom dementie.

Zes tips voor omgaan met dementie in uw omgeving

Hoe zagen vroeger tijden eruit?

De vroegere herinneringen die over het algemeen lang in stand blijven bij mensen met een dementie dateren uit de tijd dat ze jonger waren dan 30 jaar. Volwassen herinneringen zijn meestal tussen de 20-30 jaar en schoolherinneringen dateren meestal van de lagere school. Als men aan probeert te sluiten bij de belevingswereld van mensen met een dementie, kun je terugtellen uitgaande van de leeftijd. Dus als mensen 80 zijn, dan gaat het 50-60 jaar terug.

  • Over de jaren 1920-30 (85 jaar terug). Een tweetal documenten: In en om het huis jaren 1920-30 en armoede 1920-30