Training van vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers kunnen een paar keer meelopen om te kijken of het iets voor ze is. Daarna zijn ze verplicht om een training van een halve dag bij te wonen. Daar wordt uitvoerig ingespeeld op onze werkwijze en de inhoud van de koffers. 

Twee keer per jaar vindt een grote vrijwilligersbijeenkomst plaats, meestal in één van de samenwerkende musea. Hier wordt ervaring uitgewisseld en er wordt aandacht besteed aan specifieke zaken waar de vrijwilligers behoefte aan hebben.

Informatie over de doelgroep wordt voornamelijk gegeven in de vorm van leesmateriaal en links naar interessante websites. 

Informatiemap voor vrijwilligers

De map met informatie over de doelgroep en over het project wordt regelmatig geactualiseerd. Een paar documenten kunnen hieronder apart worden gedownload:

Vrijwilligersmap

Polis vrijwilligersverzekering