Zangbijeenkomsten

Wanneer meedoen aan een gesprek niet meer mogelijk is, organiseren we ook zangbijeenkomsten . onderstaand filmpje geeft een goede indruk van wat we doen.

Op de meeste locaties komt een ‘zangduo’ één keer per maand. In de tussentijd kunnen de bewoners regelmatig met hun bekende duo zingen via playlists.

Prof Erik Scherder treedt op als onze ambassadeur en samen met hem hebben we onderstaand filmpje gemaakt.  

Muziek!

Muziek heeft een positieve uitwerking op mensen met dementie. In verschillende zorg- en welzijnsorganisaties hebben medewerkers opgemerkt dat bewoners volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen van liedjes ( van vroeger). Veel herinneringen zijn gekoppeld aan muziek, zoals verliefd zijn, gebeurtenissen uit de jeugd en andere ervaringen in het leven die indruk hebben gemaakt.

Muziek brengt ook een beetje geluk in het leven en heeft vele kanten. Of er nu gezongen, gedanst of geluisterd wordt, muziek doorbreekt de sleur van alledag. Muziek geeft sfeer en biedt de mogelijkheid om herinneringen op te halen, te bewegen en emoties te uiten. Mensen met dementie zijn gevoelig voor klanken van muziek.  Mooie muziek in de huiskamer maakt de kleuren warmer, en de mensen vriendelijker.

Zingen kan verbroederend werken: samen het Zeeuws volkslied, de internationale of een psalm zingen geeft een gevoel van verbondenheid, van wij horen bij elkaar. Vroeger maakte het een belangrijk deel uit van het leven van mensen, er werd veel samen gezongen: thuis, bij het werk, op feesten, de zangvereniging en in de kerk.

‘Feest van Muziek’ beschouwt muziek als een belangrijk onderdeel van de belevingswereld van mensen met dementie: hij of zij zal zich herkennen in het zingen van (oude) liedjes, het luisteren naar bekende muziek en vertrouwde klanken.Wil je meedoen als vrijwilliger meld je dan aan

Volg ons op Facebook.