ANBI

De stichting Feest van Herkenning – Museumverhalen voor ouderen, heeft een ANBI status. Dit houdt in dat uw giften aan de stichting vrij gesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt dus ten goede aan het project, temeer omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken.

Alle geplande bijeenkomsten worden op onze website gepubliceerd 

De kosten die verbonden zijn aan onze activiteit worden gedeeltelijk betaald door de zorginstellingen zelf en gedeeltelijk door onze sponsoren.

Jaarstukken en beleidsplan vindt u onder de kop ‘Jaarstukken

ANBI gegevens 2022