Vrienden

Word Vriend!

Heeft u een familielid of vriend(in) die in de doelgroep past en wilt u hem of haar verrassen met een ‘Feest van Herkenning’? Dan kan! Word Vriend van onze Stichting en doneer € 45,-.

Dan organiseren wij een bijeenkomst op de locatie die u heeft doorgegeven. In overleg met die instelling plannen we daar een bijeenkomst in, waar u de kosten al voor heeft betaald. Een leuke manier om de instelling kennis te laten maken met ons project! En het zorgt voor een positieve ervaring voor uw familielid of kennis.

U kunt ons ook op andere manieren sponsoren:

  • Door een bijdrage te schenken aan ons ‘steunfonds’. Hiermee kunnen we een deel van de bijeenkomst bekostigen bij instellingen waar niet voldoende budget beschikbaar is.
  • Door 1 of meerdere koffers à € 100,- te sponsoren. Als tegenprestatie zetten we uw logo op onze koffers.
  • Door een bijdrage te schenken ten behoeve van de algemene kosten van het project. Als tegenprestatie zetten we uw logo op onze website.

Onze stichting heeft een ANBI-status. 

Ons rekeningnummer is: NL 05 RABO 0191866741 t.n.v. ‘Feest van Herkenning’.