Over ons

Samen herinneren – een Feest van Herkenning!

Samen verhalen over vroeger delen en dierbare ‘souvenirs’ uitwisselen met leeftijdsgenoten. Dat geeft positieve energie! Daarom organiseert Stichting Feest van Herkenning  bijeenkomsten waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat. Wanneer praten niet meer lukt, komen we een uur zingen!

Herinneringen delen doen we met themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit Zeeuwse musea, die verwijzen naar een bepaald thema of tijdsperiode. Vrijwilligers die zangbijeenkomsten leiden hebben een muziekinstrument bij zich of begeleiden zichzelf met van tevoren opgenomen liedjes op hun telefoon.

De bijeenkomsten zijn vooral gericht op mensen met dementie in zorginstellingen.

Bekijk snel de geplande bijeenkomsten  of doe een aanvraag!

Voorgeschiedenis
Een project van Museum De Schotse Huizen in Veere kon in 2013 worden uitgebreid tot heel Zeeland dankzij een forse eenmalige sponsoring van Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK (in het kader van het project VITOK). 13 Zeeuwse musea werden bereid gevonden om mee te werken.

Stichting
Na afsluiting van het VITOK project, werd besloten om het project voort te zetten. Daarom is de stichting ‘Feest van Herkenning – museumverhalen voor ouderen’ opgericht, waarbinnen de vrijwilligers hun activiteiten konden voorzetten. De stichting werft sponsors en vraagt een bijdrage voor reiskosten en de vrijwilligersvergoeding. Sponsorbijdragen worden gebruikt voor: kennismakingsbijeenkomsten, scholing, promotiemateriaal en het samenstellen en actualiseren van de themakoffers. Bekijk het overzicht van alle gulle gevers.

Feest van Muziek

In de huiskamers van de Woon-Zorg locaties kwamen we steeds meer mensen tegen die in een gevorderd stadium van dementie verkeren. Praten wordt steeds moeilijker en het ophalen van herinneringen aan de hand van themakoffers werkt niet meer. Mensen die helemaal niet meer kunnen praten blijken vaak wel in staat te zijn om een bekend liedje mee te zingen (zie de Informatiefilm met Prof. Dr. Erik Scherder).

Daarom zijn we in 2014 begonnen met het organiseren van zangbijeenkomsten. Daar we merkten dat dit een andere aanpak vereist en andere vrijwilligers aanspreekt, is besloten om er een apart ‘Feest van Muziek’ activiteit van te maken onder de paraplu van Stichting Feest van Herkenning.

Meedoen is meetellen – Het delen van herinneringen als middel voor ouderen participatie (MIM)

Veranderingen in de zorg hebben als gevolg dat ouderen langer thuis wonen voor dat ze worden opgenomen in een zorginstelling. Dit betekent dat kwetsbare ouderen – waaronder ouderen met beginnende dementie – vereenzamen.

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc en dankzij een forse subsidie van Fonds Nuts Ohra (FNO) in het kader van hun thema ‘Meer veerkracht langer thuis’, hebben we anderhalf jaar lang (2017 – 2018) onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil! Uitgangspunt hierbij was dat het delen van herinneringen verbindend werkt.

‘Zeeuws Weerzien’

Binnen het project MIM is een herinneringskrant in het leven geroepen om de doelgroep te bereiken. De krant bleek zo succesvol dat hij inmiddels is voortgezet en ondergebracht in een aparte stichting.

Elke Dag een Feestje (EDEF)

Dankzij het Oranjefonds konden we het ingezette traject van MIM ook in 2019 voortzetten.

Nieuwe ontwikkelingen

Voor grote groepen (bv. vrouwenorganisaties, serviceclubs, etc.) hebben we een avondvullend programma ontwikkeld, bestaande uit een lezing van een half uur en een presentatie van één van onze topkoffers aan de hele groep.

Stichting Feest van Herkenning is een geoormerkt goed doel.