Geschiedenis

Voorgeschiedenis (2012)
Een project van Museum De Schotse Huizen in Veere kon worden uitgebreid tot heel Zeeland dankzij een forse eenmalige sponsoring van Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK (in het kader van het project VITOK). 13 Zeeuwse musea werden bereid gevonden om mee te werken.

Stichting (2014)
Na afsluiting van het VITOK project, werd besloten om het project voort te zetten. Daarom is de stichting ‘Feest van Herkenning – museumverhalen voor ouderen’ opgericht, waarbinnen de vrijwilligers hun activiteiten konden voorzetten. De stichting werft sponsors en vraagt een bijdrage voor reiskosten en vrijwilligersvergoedingen. Sponsorbijdragen worden gebruikt voor: kennismakingsbijeenkomsten, scholing, promotiemateriaal en het samenstellen en actualiseren van de themakoffers. Bekijk het overzicht van alle gulle gevers.

Feest van Muziek (2014)

In de huiskamers van de Woon-Zorg locaties kwamen we steeds meer mensen tegen die in een gevorderd stadium van dementie verkeren. Praten wordt steeds moeilijker en het ophalen van herinneringen aan de hand van themakoffers werkt niet meer. Mensen die helemaal niet meer kunnen praten blijken vaak wel in staat te zijn om een bekend liedje mee te zingen.

Daarom zijn we in 2014 begonnen met het organiseren van zangbijeenkomsten. Daar we merkten dat dit een andere aanpak vereist en andere vrijwilligers aanspreekt, is besloten om er een aparte ‘Feest van Muziek’ activiteit van te maken onder de paraplu van Stichting Feest van Herkenning.

Meedoen is meetellen – Het delen van herinneringen als middel voor ouderen participatie (MIM) (2017 – 2018)

Veranderingen in de zorg hebben als gevolg dat ouderen langer thuis wonen voor dat ze worden opgenomen in een zorginstelling. Dit betekent dat kwetsbare ouderen – waaronder ouderen met beginnende dementie – vereenzamen.

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc en dankzij een forse subsidie van Fonds Nuts Ohra (FNO) in het kader van hun thema ‘Meer veerkracht langer thuis’, hebben we anderhalf jaar lang onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil! Uitgangspunt hierbij was dat het delen van herinneringen verbindend werkt.

‘Zeeuws Weerzien’ (2018)

Binnen het project MIM is een herinneringskrant in het leven geroepen om de doelgroep te bereiken. De krant bleek zo succesvol dat hij inmiddels is voortgezet en ondergebracht in een aparte stichting.

Elke Dag een Feestje (EDEF) (2019)

Dankzij het Oranjefonds konden we het ingezette traject van MIM ook in 2019 voortzetten.

Lezingen

Voor grote groepen (bv. vrouwenorganisaties, serviceclubs, etc.) hebben we een avondvullend programma ontwikkeld, bestaande uit een lezing van een half uur en een presentatie van één van onze topkoffers aan de hele groep.

Project Feest van Muziek 2021

Om een uurtje zingen te ondersteunen is een app ontwikkeld. Een 50-tal bekende liedjes, geschikt voor onze doelgroep, is zodanig bewerkt dat tempo en toonhoogte kunnen worden aangepast. Met een kleine versterker en een smartphone kunnen vrijwilligers die geen muziekinstrument bespelen een bijeenkomst leiden. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Brentano’s Steun Des Ouderdoms en de Gravin van Bylandt stichting.

Feest van Herkenning tijdens de Corona pandemie (2020 – 2021)

Daar we niet meer naar de tehuizen konden gaan, hebben we producten ontwikkeld waar zorgmedewerkers bewoners mee bezig konden houden: om te beginnen thema puzzels en filmpjes waar een vrijwilliger een ‘offerpresentatie’ gaven. In overleg met de sponsoren is ook een andere draai gegeven aan het project Feest van Muziek 2021: bijna alle duo’s hebben in een professionele studio liedjes opgenomen. Op een aparte website worden de liedjes nu in de vorm van playlists aangeboden.

Vinden, binden en boeien van vrijwilligers (2023)

De stichting heeft twee adviseurs van de SESAM academie gevraagd om te helpen bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Vijf vrijwilligers zijn betrokken bij dit traject. Het project wordt gesponsord door Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK.

Stichting Feest van Herkenning is een geoormerkt goed doel.