Geschiedenis

Voorgeschiedenis (2012)
Feest van Herkenning is ontstaan naar aanleiding van een cursus voor Zeeuwse musea. Het doel was themakoffers samen te stellen om in te zetten als middel om herinneringen op te halen. Museum De Schotse Huizen in Veere ging hiermee aan de slag. Dankzij een forse eenmalige sponsoring van Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK in het kader van het project VITaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid, kon het project worden uitgebreid naar heel Zeelands. 13 Zeeuwse musea werden bereid gevonden om mee te werken.

Stichting (2014)
Na afsluiting van dit project, werd besloten om de activiteiten voort te zetten. Daarvoor is de stichting ‘Feest van Herkenning – museumverhalen voor ouderen’ opgericht. De stichting werft sponsors en vraagt een bijdrage voor reiskosten en vrijwilligersvergoedingen. Sponsorbijdragen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten in het kader van bijscholing. Bekijk het overzicht van alle gulle gevers.

Feest van Muziek (2014)

In de huiskamers van de Woon-Zorg locaties kwamen we steeds meer mensen tegen die in een gevorderd stadium van dementie verkeren. Praten wordt steeds moeilijker en het ophalen van herinneringen aan de hand van themakoffers werkt niet meer. Mensen die helemaal niet meer kunnen praten blijken vaak wel in staat te zijn om een bekend liedje mee te zingen.

Daarom zijn we in 2014 begonnen met het organiseren van zangbijeenkomsten. Daar we merkten dat dit een andere aanpak vereist en andere vrijwilligers aanspreekt, is besloten om er een aparte ‘Feest van Muziek‘ activiteit van te maken onder de paraplu van Stichting Feest van Herkenning.

Meedoen is meetellen – Het delen van herinneringen als middel voor ouderen participatie (MIM) (2017 – 2018)

Veranderingen in de zorg hebben als gevolg dat ouderen langer thuis wonen voor dat ze worden opgenomen in een zorginstelling. Dit betekent dat kwetsbare ouderen – waaronder ouderen met beginnende dementie – vereenzamen.

In samenwerking met de afdeling Metamedica van VUmc en dankzij een forse subsidie van Fonds Nuts Ohra (FNO) in het kader van hun thema ‘Meer veerkracht langer thuis‘  hebben we anderhalf jaar lang onderzocht hoe we onze activiteiten breder kunnen aanbieden en kwetsbare ouderen kunnen bereiken: niet alleen als deelnemers aan een bijeenkomst, maar hoe we hen ook als vrijwilligers kunnen betrekken. Voor elkaar en met elkaar: meedoen maakt het verschil! Uitgangspunt hierbij was dat het delen van herinneringen verbindend werkt. Vind hier het rapport van E. Bendien.

‘Zeeuws Weerzien’ (2018)

Binnen het project MIM is een herinneringskrant in het leven geroepen om de doelgroep te bereiken. De krant bleek zo succesvol dat hij inmiddels is voortgezet en ondergebracht in een aparte stichting.

Elke Dag een Feestje (EDEF) (2019)

Dankzij het Oranjefonds konden we het ingezette traject van MIM ook in 2019 voortzetten.

Lezingen

Voor grote groepen (bv. vrouwenorganisaties, serviceclubs, etc.) hebben we een avondvullend programma ontwikkeld, bestaande uit een lezing van een half uur en een presentatie van één van onze topkoffers aan de hele groep.

Project Feest van Muziek 2021

Om een uurtje zingen te ondersteunen is een app ontwikkeld. Een 50-tal bekende liedjes, geschikt voor onze doelgroep, is zodanig bewerkt dat tempo en toonhoogte kunnen worden aangepast. Met een kleine versterker en een smartphone kunnen vrijwilligers die geen muziekinstrument bespelen een bijeenkomst leiden.

Feest van Herkenning tijdens de Corona pandemie (2020 – 2021)

Daar we niet meer naar de tehuizen konden gaan, hebben we producten ontwikkeld waar zorgmedewerkers bewoners mee bezig konden houden: om te beginnen themapuzzels en filmpjes waar een vrijwilliger een ‘kofferpresentatie’ gaven. In overleg met de sponsoren is ook een andere draai gegeven aan het project Feest van Muziek 2021: bijna alle duo’s hebben in een professionele studio liedjes opgenomen. Op een aparte website worden de liedjes nu in de vorm van playlists aangeboden.

Vinden, binden en boeien van vrijwilligers (2023)

De stichting heeft twee adviseurs van de SESAM academie gevraagd om te helpen bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Vijf vrijwilligers waren betrokken bij dit traject. De conclusie was dat na meer dan tien jaar, de organisatie eerst verbeterd diende te worden. Het bestuur is uitgebreid met een bestuurslid communicatie.

Grote vrijwilligers bijeenkomsten

Na twee jaren Covid pandemie, werd weer een grote vrijwilligersbijeenkomst organiseren met een aantal boeiende workshops: Mariët de Landmeter- Moerdijk (Puzzelen met het brein), Hugo de Graaf (Een bezoek van de marskramer) en de Veder methode, aan de hand van hun DVD. Dankzij een Impuls van MAEX, konden we in 2023 twee workshops van de stichting miMakkus organiseren.

Stichting Feest van Herkenning is een geoormerkt goed doel.