Privacyverklaring

Stichting Feest van Herkenning verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de stichting en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wij gebruiken de gegevens van de vrijwilligers hoofdzakelijk voor het onderhouden van contacten, en bankgegevens uitsluitend voor betalingen van uitgaven en vergoedingen. Foto’s worden uitsluitend met toestemming gebruikt voor plaatsing op Facebook, foldermateriaal of ter illustratie bij een verslag.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

De adresgegevens van alle actieve vrijwilligers zijn in een Excel bestand verwerkt. Alle vrijwilligers zijn in bezit van deze lijst. De gegevens worden door hen gebruikt voor het maken van onderlinge afspraken. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Bij correspondentie per mail aan een groep vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van BCC, tenzij de hele groep geen bezwaar maakt tegen het zichtbaar maken van de e-mail adressen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting verwerkt. Gegevens worden in beperkte vorm na uittreden van een vrijwilliger bewaard om statistische informatie zoals vrijwilligersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren of, indien van toepassing, oud-vrijwilligers te kunnen uitnodigen voor speciale bijeenkomsten.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting, kan men terecht bij het bestuur via secretariaat@feestvanherkenning.info